IP codering

De IP codering is een internationaal vastgelegde norm IEC 60529 en bepaalt voor o.a. verlichtingsarmaturen de mate van aanraken en indringen van stof en beschermingsgraad tegen vocht. Waarbij het eerste cijfer de stofbestendigheid en het tweede cijfer de beschermingsgraad tegen vocht weergeeft.

Voor de badkamer is specifiek van toepassing de mate waarin het armatuur of lamp beschermd is tegen het binnendringen van vocht en water. In de onderstaande tabel vindt u de juiste IP codering in combinatie met de daar bijbehorende zone.

 

IP

Klasse

Zone

Bescherming tegen vloeistoffen

IPx0     

Geen

Zone 3

Geen bescherming

IPx1

Drupdicht Type I

Zone 3

Geen schade indien onderhevig aan verticale druppels

IPx2

Drupdicht Type II     

Zone 3     

Geen schade indien druppels vallend onder een hoek van 15°

IPx3

Spatdicht

Zone 3

Geen schade indien besproeid (10 l/min) onder een hoek van 15°

IPx4

Plensdicht

Zone 3

Geen schade indien besproeid (10 l/min) -60° tot 60°

IPx5

Sproeidicht

Zone 2

Geen schade indien bespoten (12,5 l/min) onder eender welke hoek

IPx6

Waterbestendig

Zone 1

Geen water indringing indien bespoten (100 l/min) onder eender welke hoek

IPx7

Dompeldicht

Zone 0

Geen water indringing indien ondergedompeld (30 op 1m)

IPx8

Waterdicht

Zone 0

Blijft bruikbaar onder water onder opgegeven omstandigheden